Dit artikel verscheen eerder in het UT Nieuws van 3 maart 2010.

In het UT-Nieuws van 18 februari 2010 was een weinig doordachte brainstorm van Campus Coalitie U-Raadslid Dick Meijer te lezen over de bestuurlijke structuur van de universiteit. Dit is een discussie die al enige tijd in de universiteitsraad gehouden wordt, maar Dick houdt er ons inziens een vreemde visie op na. Het is duidelijk dat hij de klok heeft horen luiden, maar nog geen idee heeft waar de klepel hangt.

Hij zegt in zijn stuk dat de faculteiten een goed mechanisme zijn en altijd moeten blijven bestaan. Wel, de belangrijkste reden dat er zo veel operaties voor een ‘efficiënte moderne bedrijfsvoering’ mislukken is de eilandencultuur en de welbekende ‘niet in mijn faculteit’-gewoontes. Hierdoor zitten faculteiten elkaar, maar ook de universiteit in zijn geheel, vaak dwars. Als de UT efficiënt en daadkrachtig wil zijn wordt het tijd dat de Universiteit Twente weer één organisatie wordt en niet meer vijf faculteiten die het nooit met elkaar eens zijn. Effectief gezien zijn het nu vijf bedrijven die concurreren voor dezelfde studenten. Faculteiten op andere universiteiten zijn ook vaak vele malen groter dan de faculteiten hier; voor een kleine universiteit hebben we er veel te veel.

Zie elke faculteit als een concurrerend bedrijf, eentje die elk een eigen communicatiekolom, technische ondersteuning en ICT heeft. Dit terwijl de centrale organisatie dat ook allemaal geregeld heeft. Dit leidt tot onnodig dubbel werk, overdreven bureaucratie, maar vooral veel geldverspilling. Het is bijna om te huilen dat veel beleid versplintert zodra het in de organisatie terecht komt. Te veel managers gaan over dezelfde onderwerpen. Is het gek dat er zo weinig werk verzet wordt?

Door deze mentaliteit is het voor veel studenten moeilijk om eenduidige informatie te vinden. Daar zijn drie redenen voor: veel faculteiten doen het net weer even op hun eigen manier, werken elkaar tegen en communiceren erg slecht met de studenten en elkaar. Het resultaat is het welbekende bureaucratische effect waarbij alle partijen naar elkaar wijzen en de student de dupe is.

Faculteiten zijn voor studenten eigenlijk alleen iets bestuurlijks. Je volgt een opleiding aan de Universiteit Twente, niet aan de faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica. Waarom zouden we nog vasthouden aan zoiets ouderwets? Zeker nu het onderzoek al in de instituten zit en het onderwijs straks in Schools. Zo wordt het veel overzichtelijker en handzamer, voor zowel studenten als medewerkers.

De Universiteitsraad heeft woensdag 17 februari 2010 een brief naar het CvB gestuurd met de wens om dit jaar nog een besluit te maken over de toekomst. Hebben we straks weer alleen faculteiten of geen faculteiten meer? Wij hopen dat het CvB de juiste beslissing neemt en de conservatieve drang van Dick naast zich neer zal leggen. Het wordt tijd om weer een daadkrachtige universiteit te worden!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *